Best Seller Combo Set Women’s Waxing
 • Brazilian Shape or Hollywood + Underarms Wax

  1.590 Save 210 ฿

 • Brazilian Shape or Hollywood + Eyebrows

  1,750 Save 190 ฿

 • Brazilian Shape or Hollywood + Bum Cheeks

  1,690 Save 150 ฿

 • Brazilian Shape or Hollywood + Lower Legs

  1,690 Save 210 ฿

 • Brazilian Shape or Hollywood + Upper Legs

  1,790 Save 310 ฿

 • Brazilian Shape or Hollywood + Underarms + Lower Legs

  1,790 Save 460 ฿

 • Brazilian Shape or Hollywood + Underarms + Upper Legs

  1,990 Save 460 ฿

 • Brazilian Shape or Hollywood + Hips + Bottom + Upper Legs

  2,390 Save 610 ฿

เซ็ทขายดีจับคู่สุดคุ้ม บริการแว็กซ์สำหรับผู้หญิง
 • ทรงบราซิลเลี่ยน  or ฮอลลีวูด + แว็กซ์จักแร้

  1.590 Save 210 ฿

 • ทรงบราซิลเลี่ยน  or ฮอลลีวูด + แว็กซ์แต่งทรงคิ้ว

  1,750 Save 190 ฿

 • ทรงบราซิลเลี่ยน  or ฮอลลีวูด + แว็กซ์แก้มก้น

  1,690 Save 150 ฿

 • ทรงบราซิลเลี่ยน  or ฮอลลีวูด + แว็กซ์ครึ่งขาล่าง

  1,690 Save 210 ฿

 • ทรงบราซิลเลี่ยน  or ฮอลลีวูด + แว็กซ์ครึ่งขาบน

  1,790 Save 310 ฿

 • ทรงบราซิลเลี่ยน  or ฮอลลีวูด + จักแร้ + ครึ่งขาล่าง

  1,790 Save 460 ฿

 • ทรงบราซิลเลี่ยน  or ฮอลลีวูด + จักแร้ + ครึ่งขาบน

  1,990 Save 460 ฿

 • ทรงบราซิลเลี่ยน  or ฮอลลีวูด + ก้น + สะโพก + ครึ่งขาบน

  2,390 Save 610 ฿